Αντιμετωπίζουμε τη φύση
με απόλυτο σεβασμό

 Η BABOR έχει δεσμευτεί στο περιβάλλον και την προστασία της φύσης:

  • Χρησιμοποιούμε πράσινη ηλεκτρική ενέργεια. Η BABOR χρησιμοποιεί αποκλειστικά φυσική ενέργεια.
  • Η ΒΑΒΟR είναι πράσινη:
    Στέλνουμε τα προϊόντα μας από Άαχεν σε όλο τον κόσμο, σε ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα.
  • Από το 2010 όλα τα διαφημιστικά μας έντυπα είναι εκτυπωμένα σε FSC (Forest Stewardship Council) - Πιστοποιημένο χαρτί.